Varför ditt företag behöver personalisering och hur man gör det

Personalisering, eller personaliserad marknadsföring, är en av de mest omtalade metoderna inom marknadsföring just nu. Att anpassa din hemsidas innehåll efter besökarnas behov är ett effektivt sätt att öka försäljningen. Genom att lära känna dina besökare kan du och ditt företag skapa en starkare och mer lönsam kontakt till kunderna.
Vad är personalisering?
 

Att alltid ligga steget före är en viktig del i att bli ett framgångsrikt företag. Den som gör just detta kommer kunna sno åt sig kunderna framför ögonen på konkurrenterna. Den stora trenden just nu kallas personalisering.

Personalisering, eller personaliserad marknadsföring, är den svenska versionen av den engelska marknadsföringstermen ”personalization”. Termen syftar till hur du anpassar din hemsida efter specifika besökare. Personalisering är ingen synonym till konverteringsoptimering – det är en vidareutveckling. I detta steg handlar det inte om att göra företaget och dess hemsida så lockande som möjligt för alla besökare – det handlar om att anpassa hemsidan för särskilda besökare.

Varför är personalisering viktigt?

En attraktiv hemsida med relevant innehåll gör att fler besökare får en positiv uppfattning av företaget. Bland de som besöker din hemsida kommer det finnas en mängd olika syften med besöket. Någon är ute efter att köpa en specifik produkt, en annan är ute efter att läsa om ett visst ämne. Målsättningen bör vara att försöka tillfredsställa så många besökare som möjligt. För att locka fler att ta till sig av just ditt företag och din produkt eller tjänst är personalisering därför något som bör undersökas närmre.

Att använda sig personalisering betyder, i bästa fall, dessutom att företagets intäkter kommer öka. När din hemsida kan tillfredsställa besökarens behov genom att presentera intressanta ämnen eller produkter ökar chansen för att denne köper en produkt eller, i näst bästa fall, återvänder till sidan och företaget.

 

När behövs personaliserad marknadsföring?

Personalisering är inte bara användbart för hemsidor vars huvudsakliga fokus är e-handel och retail. Att besökaren uppbådar ett intresse för innehållet på din hemsida kommer göra att denne lägger dig på minnet. Ditt företagsnamn har möjlighet att hamna i besökarens ”top of mind” vilket kan vara värdefullt i andra, framtida sammanhang.

Hur du använder personalisering

Det krävs stor kunskap och mycket underhåll för att personaliserad marknadsföring ska få reell effekt på intäkterna. Nedan följer grunderna i personalisering, som är nyttiga att känna till för alla företag som vill ta ett ytterligare kliv framåt.

Samla in data

Det första steget i personaliserad marknadsföring är att samla in den data som krävs för att förstå besökaren och vad denne eftersöker. Många analysverktyg visar generell data som att en produkt har klickats på ett visst antal gånger. Detta kallas aggregerad data och kommer inte hjälpa dig. Personaliserig handlar om att hitta information om den specifika besökaren. Data kan samlas in genom att titta på en lång rad faktorer. Nedan följer några exempel:

 

· Vilken geografisk plats besökaren befinner sig på

 

· Från vilken typ av enhet denne besöker din hemsida

 

· Vilken typ av innehåll besökaren tenderar att klicka på

 

· Kön och ålder

För att identifiera maximal mängd nyttig information är det viktigt att veta att det finns två typer av data: nollpartsdata och förstahandsdata.

Nollpartsdata är den data besökaren aktivt delar med sig av. På till exempel Instagram kan vi välja vilka personer vi vill följa, detta är ett sätt att aktivt tala om vilket typ av innehåll man intresseras av.

Förstahandsdata är den ”dolda datan”. Denna data går att utläsa genom att analysera besökares beteendemönster på din hemsida. Det kan handla om ett klick på en viss länk, att titta på en specifik produkt eller att läsa en viss text.

När datan är insamlad gäller det att förstå hur den används på rätt sätt.

Använd datan på rätt sätt

Utifrån den information du samlat på dig om besökarna kan du skapa innehåll som passar in för de olika besökartyperna. Det finns många olika sätt att använda dina kunskaper om besökaren. Det mesta som finns på hemsidan kan personaliseras.

Personalisering betyder inte att allt på din hemsida måste matcha besökarens profil. Många tycker det kan kännas obehagligt att information om dem samlas på internet. För att undvika att vara påträngande och därmed skrämma bort besökaren bör du välja vissa punkter där du personaliserar innehållet.

Ett vanligt exempel på innehåll att personalisera är produktvisningen på din hemsida. Att visa kunden produkter eller tjänster du tror denne är intresserad av leder till fördjupning av ditt sortiment och, förhoppningsvis, ett köp.

Ett annat område där den insamlade datan kan användas är så kallade ”pop-ups”. I dessa kan du till exempel informera om ett erbjudande besökaren kan ta del av eller något annat budskap denne kan tänkas vara intresserad av. Detsamma gäller när du anpassar bilder eller banners, som också är lämpliga punkter att personalisera.

 

Innan du sätter dina optimeringar i bruk kan det vara klokt att testa hur dessa fungerar och ser ut. En lämplig metod för detta är att använda sig av A/B-testning, det vill säga att du ställer två hemsidor mot varandra.

Analys - det sista och viktigaste steget

Det sista, men absolut inte det minsta, steget i personalisering är att analysera din insats. Genom att göra en uppdaterad analys av besökarnas beteendemönster kan du se hur bra den personaliserade marknadsföringen fungerat. Förhoppningsvis kommer även företagets intäkter indikera om insatsen varit lyckad eller inte. Genom denna uppföljning kan du på detaljnivå se vilka ändringar som fungerat bra och vilka ändringar som kan utvecklas för att resultatet ska bli ännu bättre.

Ta nästa steg tillsammans med oss

För att få ut så mycket som möjligt av personaliseringen kan proffesionell hjälp behövas. Vi på Reynolds International Marketing hjälper mer än gärna ditt företag att ta nästa steg. Boka ditt första möte idag!

Leave a Comment