Hur ditt företag tjänar pengar på storytelling

Storytelling är ett brett begrepp som innefattar det mesta, däribland marknadsföring. Att använda sig av storytelling i sin kommunikation har visat sig vara ett effektivt sätt för företag att skapa goda relationer till sina mottagare och kunder. I denna guide finns allt du behöver veta för att satsa på storytelling. Om du vill veta hur du kombinerar det i din e-postmarknadsföring så kan du kolla in vår kompletta guide till e-postmarknadsföring här.
Vad är storytelling?
 

Storytelling är ingen ny trend, människan har använt sig av storytelling i olika former i urminnes tider. Även inom kommunikation har storytelling länge fungerat som ett effektivt marknadsföringsgrepp och ett sätt att positionera sig längre fram än konkurrenterna. Ändå är det många företag som missar denna möjlighet.

Storytelling har ingen vedertagen översättning till svenska, utan är en av många marknadsföringstermer som behåller sitt namn när den hämtas från andra länder. Begreppet är ganska enkelt att förstå ändå – storytelling handlar helt enkelt om att berätta en historia.

Det finns många sammanhang där företag har möjlighet att berätta en historia. Bland de vanligaste finns storytelling i textform och storytelling i film och rörlig bildproduktion. Du kan till exempel använda detta grepp för att berätta om företagets och medarbetarnas historia, hur kunder upplever och använder er produkt eller för att göra faktatung information mer lättillgänglig och begriplig.

 

Därför fungerar storytelling

En av anledningarna till att storytelling som metod fungerar är att det hjälper mottagaren att komma ihåg ditt varumärke. När information berättas genom en historia har hjärnan enklare att ta in och lagra den informationen.

Storytelling är även en metod för att röra sig bort från den klassiska ”säljiga” marknadsföringen. När man skriver en text eller gör en reklamfilm enbart i syfte att berätta hur bra just ditt företags produkt är tenderar mottagaren att bli kritiskt inställd. Att förklara varför din produkt är den bästa genom en att berätta en historia gör ofta att man rör sig bort från användandet av klyschor och därför får en mer mottaglig publik.

Att använda sig av storytelling i sin kommunikation skapar en personlighet till företaget vilket gör att man enklare kan knyta ett band till sina mottagare. Företag har mycket att vinna på att komma nära sina mottagare och skapa en personlig relation med dem. Det är ett välkänt faktum att människor blir mer engagerade om man anspelar på en emotionell sträng. Detta medför stora möjligheter till att mottagarens lojalitet, och förhoppningsvis köpvilja, ökar.

Guide för att lyckas med din storytelling – 7 tips

Ett klassiskt exempel på framgångsrik storytelling står IKEA för. Vi är många som minns berättelsen om en ung Ingvar Kamprad som harvar sig fram på sin cykel i Älmhult. Även Steve Jobs som personifierade Apple passar in i kategorin. Dessa exempel kan ses som två av de mer lyckade inom storytelling. Så hur gör du då för att lyckas?

Storytelling handlar till stor del om att identifiera rätt punkter att trycka på och sedan trycka på dem på rätt sätt, därför ser alla versioner olika ut. Men det finns vissa kriterier som tillsammans utgör en mall för vad bra storytelling är. Därför följer nedan sju tips på hur du gör för att lyckas.

1. Varför?

Innan du börjar utformandet av din storytelling är det viktigt att slå fast syftet. Hur du går till väga skiljer sig åt beroende på om du vill sälja en produkt, skapa opinion kring ett visst ämne eller något helt annat. Hur du sedan utformar historien bör bestämmas utifrån svaren på frågor som:

· Vad behöver mottagaren veta om vårt företag/produkt?

· Vad vill mottagaren veta om vårt företag/produkt?

· Vilken stämning vill vi bygga kring vårt företag/produkt?

2. Aktivera mottagaren

En god idé är när du utformar berättandet är att försöka aktivera mottagaren. Genom att göra mottagaren till mer än en betraktare kommer öka dennes intresse. Detta kan till exempel göras genom något så enkelt som att inleda berättelsen med en fråga.

3. Personlig kommunikation

Att vara personlig är en del av själva definitionen av storytelling. Du ska berätta om din värld ur ditt perspektiv. Berätta därför gärna historien på ett känslofyllt sätt och med ”jag” eller ”vi” som avsändare.

4. Dramaturgi

De flesta av världens berättelser utgår från samma dramaturgiska kurva: anslag, fördjupning, upptrappning, lösning och avslut. Kurvan har visat sig vara effektiv så att testa något annat kan vara riskfyllt, men en stor fördel om du lyckas.

5. Våga dela med dig av motgångar

Om du till exempel använder storytelling för att berätta om företagets historia är det viktigt att inte enbart berätta om vilken enorm framgång det varit från början till slut. Ett företag tjänar på att våga dela med sig av dess motgångar. Att vara transparent i sin kommunikation gör att mottagaren uppfattar dig som mer trovärdig och därmed får ett större intresse för dig. Även om storytelling alltid bör baseras på sanningen är det självklart okej att utelämna vissa delar.

6. Använd ett enkelt språk

Inom storytelling är ett viktigt att använda sig av ett så enkelt språk som möjligt. Innehållet ska vara lättillgängligt och helst relaterbart. Om du använder facktermer och ord som kräver att mottagaren stannar upp och tänker efter riskerar du att ”kasta ut” denne ur historien.

7. Våga ta din tid

Det pratas mycket om hur dåligt tålamod vi har i dagens medieklimat. Exempelvis tenderar ett klipp på sociala medier som är längre än ett par minuter att få låg interaktion. Men inom storytelling kan man ta mer tid på sig än i övrig kommunikation. Innehåll som intresserar och engagerar både får och behöver ta sin tid.

Vi hjälper dig med din storytelling

Blir du nyfiken på att testa storytelling? Vi på Reynolds International Marketing hjälper dig gärna, hör av dig för att boka ett möte!

Leave a Comment