Guide till hur man bäst använder CRO

Conversion rate optimization, eller CRO, är en viktig del i alla företag. För att se till att ens hemsidas besökare förvandlas till ens kunder krävs att hemsidan är väl optimerad. Denna guide reder ut varför man ska använda konverteringsoptimering och hur det hjälper en att uppnå ökad försäljning.
Vikten av CRO
 

”Finns man inte online finns man inte alls”, heter det. Alla som någon gång velat nå ut med sitt varumärke vet att det uttrycket innehåller en stor mängd sanning. I ett klimat där konkurrensen om kunderna är hårdare än någonsin gäller det att ha koll på hur man går till väga för att bli så attraktiv som möjligt.

Att nå ut till mottagaren med till exempel e-postmarknadsföring är en bedrift väl värd att fira, men arbetet är inte klart där. När man har mottagaren på kroken gäller det att få till ett avslut. Vad avslut innebär är olika för olika företag. Det alla företag har gemensamt är att de i detta stadie gynnas av att arbeta med och förstå hur CRO fungerar.

Vad är CRO?

CRO, eller conversion rate optimization, är en viktig del i ett företags väg till framgång. CRO översatt till svenska blir ”konverteringsoptimering”. Som begreppet antyder menas att man vill optimera sin hemsida för att så många som möjligt ska genomföra en konvertering. En konvertering är synonymt med en handling. Med en handling menas i princip allt en besökare gör på hemsidan. Hur man använder konverteringsoptimering bör bero på vilken handling man eftersöker.

Den vanligaste konverteringen att eftersträva är att besökaren ska köpa eller beställa en produkt på hemsidan, men CRO är inte bara nyttigt för webbutiker. Andra vanliga konverteringsmål kan handla om att besökaren ska fylla i ett formulär eller skriva upp sig för företagets nyhetsbrev.

Konverseringsoptimering och marknadsföring

Konverteringsoptimering är ett sätt att nyttja den trafik som dras till hemsidan, antingen genom att sälja produkter eller att tillförskansa sig nya potentiella kunder. Många företag drar trafik till sin hemsida genom att lägga stora resurser och summor på att marknadsföra sig på olika plattformar. Med en låg konverteringsfrekvens minskar marknadsföringens syfte och effekt avsevärt. Att inte använda sig av CRO betyder alltså att företagets marknadsföring kan anses vara bortslösade pengar.

8 tips för ökad försäljning med hjälp av konverteringsoptimering

Att lära sig konverteringsoptimering och hur man använder det är av tidigare nämnda anledningar viktigt. Den viktigaste frågan att ställa sig är dock varför man använder CRO. Vad vill man uppnå? Det finns flertalet olika faktorer som spelar in i vad som är framgångsrik konverteringsoptimering. Nedan följer en guide på 8 viktiga punkter att tänka på när man ska optimera sin hemsida.

1. Identifiera problemet

När man bestämt varför man vill använda CRO och vad man har för syfte med den är det dags att börja analysera hemsidan. Vilka problemområden finns? Finns något som i dagsläget försvårar besökarens möjlighet att göra en konvertering? I detta stadie är det viktigt att ha det primära målet i fokus.

2. Förstå besökaren

När problemen är identifierade finns ytterligare ett steg innan man börjar med den praktiska optimeringen av hemsidan, nämligen att förstå besökaren. För att lyckas med CRO krävs dels att man förstår vad besökaren vill ha och dels vad besökaren behöver ha. En god idé är att ta reda på vilka frågor som varit vanligt förekommande hos tidigare besökare eller kunder.

3. Gör din hemsida användarvänlig

När man besöker en hemsida vill man enkelt veta hur man navigerar dit man vill. Att behöva leta sig fram i olika krångliga menyer gör att man snabbt tröttnar och konvertering riskerar att utebli. Därför är användarvänligheten en stor del av konverteringsoptimering. Det är givetvis viktigt att hemsidan är fri från tekniska problem, men lika viktigt är att strukturen och navigeringen är logisk.

4. Komprimera innehållet

Ett vanligt förekommande problem är att man vill klämma in för mycket information synligt på sin hemsida. Att mängden innehåll är för stort skapar ett rörigt intryck. Självklart ska hemsidan innehålla all information besökaren behöver och vill ha, men en god idé är att formulera sig så kort, effektivt och stilrent som möjligt. En stilren hemsida ökar besökarens tillit till företaget.

5. Optimera utseendet

Man ska inte döma något efter utseendet, men när det kommer till CRO för hemsidor är det yttre en viktig del. Vissa färger framkallar specifika känslor i mottagaren. Att jobba med kontraster mellan färger kan också vara ett sätt att uppmärksamma hemsidans extra viktiga delar, så som titlar, menyer och produkter.

6. Call to action

”Call to action” är en vanlig term inom marknadsföring och kan ses som själva definitionen av CRO. Termen syftar till det innehåll på hemsidan som direkt uppmanar till en konvertering. Det kan handla om en lång text som uppmanar till en specifik konvertering eller en rubrik som kort och gott säger ”köp här”. Det gäller att se upp med att använda för många ”CTA:s”, det riskerar att förvirra besökaren.

7. Testa dig fram

Innan den optimerade hemsidan sätts i bruk bör tester ha genomförts. Ett vanligt typ av test är ett så kallat A/B-test, det vill säga att man ställer två hemsidor mot varandra för att se vilken som konverterar mest effektivt. Utifrån resultatet kan justeringar behövas för att uppnå maximal effektivitet.

8. Bra kundservice

Ett av de viktigaste tipsen för bra CRO är att ha en bra kundservice. Att ge besökarna möjlighet att komma till tals är ett sätt hur man mäter CRO. På så sätt blir det enklare att följa upp och analysera varför resultatet blev som det blev, vad man gjort bra och vad som kan bli ännu bättre. Det är trots allt besökarna som bestämmer hur väl din strategi för konverteringsoptimering fungerar.

Vill ni få fler affärer på er webbsidas besökare? Boka ett möte för att maximera er konverteringsoptimering!

Vi på Reynolds International Marketing är experter på CRO. Boka ett möte med oss för att få ut det mesta av er konverteringsoptimering!

Leave a Comment