Bra balans behövs för att e-postmarknadsföringen ska slå rätt

Att använda sig av e-postmarknadsföring är som att balansera på en smal kant mellan framgång och förödande spam. Med en genomarbetad strategi kan du leda ditt företag till framgång och ett gott anseende. Men att gå över gränsen och hamna i skräpposten eller att få din e-postmarknadsföring blockade är lätt hänt. Dessutom är strategin omgärdad av en del e-postmarknadsförings regler.

 

Vi är alla vana att vår mails skräpbrevlåda är full, och där vill inget företag att deras reklam ska hamna. För att undvika det krävs det en fingertoppskänsla för hur mycket och vad man ska skicka ut. Man vill bli uppmärksammad och få ut sitt budskap men inte stämplas som en spammare.

Grundläggande e-postmarknadsförings regler

Det finns en del regler kring hur man får utforma och till vilka man får skicka sina reklam-mail till. På konsumentverkets hemsida kan man läsa ”Det är förbjudet att skicka obeställd e-postreklam till privatpersoner och enskilda firmor, men inte till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer”. Det innebär att ett företag inte får skicka ut massmail med reklam till privatpersoner.

För att nå privatpersoner behöver man alltså ett godkännande från dem. Oftast frågar man efter ett sådant godkännande vid exempelvis ett köp, när man blir medlem i en kundklubb eller andra situationer där man registrerar sina personuppgifter på något sätt. Det är också vanligt att olika företag samarbetar för att kunna dela godkännande och då gäller godkännandet även de samarbetspartners som ingår.

Några grundläggande e-postmarknadsförings tips

För de företag som väljer att få tag på potentiella kunders mailadresser genom att köpa dem är det viktigt att försöka köpa adresser som har godkänt sitt medgivande på sidor som är relaterade till den som man själv driver. Detta för att den reklam man skickar ut ska vara relevant för mottagaren, annars är det lätt att man hamnar i skräpposten eller blockas. Och det kan vara svårt att få tillbaka anseendet hos mottagaren.

Ett annat tips som är bra att ha i bakhuvudet när det gäller att marknadsföra sig via e-post är att hålla reklamen relevant och bred. Allmän information som kan kopplas med varan så att mottagaren mer känner att den får information än reklam är ett sätt som gör att reklamen hörs genom bruset av reklam. Detta gäller oavsett om mottagaren själv har godkänt epostutskick eller om det är e-postadresser som man har köpt.

För den som använder sig av e-postmarknadsföring B2B

För de som vänder sig till andra företag med marknadsföring via epost gäller samma regler som till privatperson, man får inte skicka mail med reklam om de inte gett sitt medgivande. Men om det är ett AB eller annan juridisk person är det fritt fram med eller utan medgivande.

Utformningen på mailet bör se lite annorlunda ut på b2b reklam än till b2c. Dels är ofta språket lite annorlunda i trycksaker än till privatpersoner och det är bra om den vänder sig specifikt till den bransch eller gren som just det mailet vänder sig till.

Vägar till framgångsrik email marknadsföring

Det gäller att man lägger upp en strategi och en plan för sin email marknadsföring, om man inte har en genomtänkt väg är det lätt att jobbet som man lägger på sin marknadsföring faller platt. För att det inte ska bli dålig PR istället för framgångsrik marknadsföring är det viktigt att man tar den långa och arbetsamma vägen och inte faller för att ta en genväg.

För de som tar genvägen och köper e-maillistor och skickar ut massmail är risken stor att hamna på spamlistor. Det finns fristående organisationer som spanar efter spam och som ”svartlistar” de avsändare som pysslar med spamming. Och om man hamnar på en sådan lista är det svårt att rentvå sig för att nå fram till mottagare i framtiden.

Rensa bort döda e-postadresser

Det finns program som utformade för att hålla koll på vad som händer med mailet efter att du har skickat det. De mail som inte leder till att mottagaren öppnar mailet och går vidare till din sida rensas bort. På så sätt är det bara levande mottagare som visar intresse för det du har att säga som fortsätter att få dina mail och tomma massutskick undviks.

Behåll och uppskatta befintliga kunder

Den gamla regeln att befintliga kunder är de bästa håller även när det kommer till denna typ av marknadsföring. Att hålla gamla kunder aktiva och känna sig uppskattade är det bästa och det som har högst andel när det gäller att komma till affär. Här kan marketing automation vara en bra väg att gå.

En annan väg att gå är att kontakta de som har lämnat varor i kundkorgen men som inte kommit till avslut. Dessa kontakter har en stor andel avslut, och är ofta marknadsföring som uppskattas av kunderna och som leder till mer affärer i framtiden.

Sära på kanalerna

Det är viktigt att sära på rabatter och erbjudanden som kommer på de olika kanalerna. För att de befintliga kunderna ska känna sig utvalda och speciella gäller det att de erbjudanden som kommer till deras mail inte sedan dyker upp som allmän reklam på andra kanaler.

Se till att det alltid lönar sig att prenumerera på mailutskicken så att fler anmäler sig och fortsätter att ta emot, öppna och handla. Att vara kund ska löna sig, då kommer fler att teckna sig för nyhetsbrev och även sprida ordet.

Se till att dina mailutskick sker vid rätt tidpunkt och följ upp

Lär känna dina kunder och försök förutspå när de har tid att läsa mailen och följa länkarna och handla. Att skicka ett mail med erbjudanden om pysselsaker när det är regnväder en lång period har betydligt större chans att leda till affär än om man skickar ett mail om gasolgrillar under samma tidpunkt.

Att sedan följa upp mailet och följa hur kunderna rör sig på hemsidan och hur många som kommer till affär och vad de köper är viktigt för framtiden. Att använda de verktyg för att följa kundernas rörelser är ett utmärkt sätt att lära känna dem ännu bättre och på så sätt kunna bli ännu bättre på marknadsföring i framtiden.

Mobilanpassade e-postutskick

Allt fler öppnar mailen med mobilen, om det då laggar eller om utskicket ser konstigt ut kommer merparten av mottagarna att radera mailet på en gång. Det är inte bara tekniken bakom utskicket som är viktigt utan även hur man skriver mailet. Långa stycken och meningar är svårt att läsa från en så liten skärm som mobiler.

Det räcker inte att ha mobilanpassade utskick, det gäller att också ha en hemsida som stödjer mobiler annars kommer det inte att lika många avslutade affärer. Boka ett möte idag så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med er e-post marknadsföring. Eller läs igenom vår ultimata guide för e-postmarknadsföring.

Leave a Comment