Skip to content

3 strategier för att konkurrera som e-handel i 2022

Michael Porters 3 basstrategier

Det finns ingen magisk strategi som garanterar framgång. Forskaren Michael Porter har dock tre affärsstrategier som du bör ha koll på. Strategierna är väldigt grundläggande men pekar ut tre riktningar som alla har en gemensam nämnare – bemästras strategierna blir du framgångsrik. Och ärligt talat är det förvånansvärt många företagare som inte riktigt vet hur, vart eller varför de styr i en viss riktning. 

Som alltid ska man vara källkritisk. Varför lyssna på Michael Porter? Egentligen säger hans meritlista det mesta. Inom marknadsföringsvärlden har han ett otroligt starkt ethos. Han är inte bara professor vid Harvard, utan har även titulerats som ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm.  Därför anser jag att det är värt att lyssna och lära.

Naturligtvis vill jag även understryka i detta inlägg att modeller är förenklingar. De hjälper oss att förstå övergripande strukturer – men de kan aldrig ersätta sunt förnuft, erfarenhet och dina egna upplevelser. Däremot finns många positiva delar att hämta inspiration från Porters basstrategier. Låt oss se vad de innebär.

  1. Kostnadsledarskap

Den första strategin brukar kallas kostnadsledarskap. Företagare som anammar denna strategi har som främsta mål att minimera kostnaderna för att konkurrera med oslagbara priser. En vanlig variant är att sänka produktionskostnaderna och distributionskostnaderna. 

Strategin möjliggör lägre priser gentemot kunden. Hur många kunder lyckas inte Ryanair locka till sig genom de löjligt låga resorna? Om du har läst marknadsföringsgurun Philip Kotler vet du att prissättningen är ett av de ”4 P:na” i marknadsmixen.

Här bör du dock se upp. Strategin är inte helt riskfri. Dina konkurrenter har full koll på vad du gör och en alldeles för aggressiv kostnadsstrategi kan leda till priskrig. Äger du en relativt liten e-handel eller befinner dig på en marknad där du ligger bakom vissa konkurrenter kan du bli utmanad. I värsta fall utkonkurreras du om du inte står rustad med baskunder, attraktivt utbud eller liknande.

Andra negativa utfall gäller din image.  Låga priser sammankopplas ofta med lägre kvalitet – passar det ens ditt varumärke? Och är det önskvärt i långa loppet? Står du redo för en re-branding i framtiden? Kom ihåg att lyckad affärsverksamhet är ett långt race.

  1. Differentieringsstrategi

    Det unika går hem – och det är just vad differentieringsstrategin handlar om. Du utvecklar produkter eller tjänster som sticker ut gentemot konkurrenterna. Kunderna ser tydligt skillnaden på ditt och andra alternativ. 

Målet med din marknadsföring blir självfallet att tydliggöra skillnaderna och uppvisa varför de är överlägsna alla andra marknadsalternativ. Apple brukar nämnas som det tydligaste bolaget som satsar på differentiering. Produkternas särskilda utseende och prestanda gör att alla vet skillnaden mellan Apple och Microsoft. 

Den här strategin gör sig bäst om du konkurrerar på en mindre priskänslig marknad. Även om prissättning påverkar, brukar din promotion och produktens egenskaper väga tyngre i kundernas köpbeslutsprocess. Här handlar det snarare om att appellera till kulturella och sociala faktorer.

  1. Fokuseringsstrategi

    I stället för att rikta sig mot hela marknaden kan ett företag välja ett fåtal segment och skräddarsy sina produkter och tjänster efter dessa målgrupper. Här har Porter kommit att dela upp fokuseringsstrategin i två delar:
  • Kostnadsfokusering, vilket handlar om att effektivisera på samma sätt som inom kostnadsledarskapet – men mot ett fåtal marknadssegment.
  • Differentieringsfokusering, vilket handlar om att tillämpa samma strategier som inom differentingensstrategin – men mot ett fåtal marknadssegment.

Utmaningen är att stjäla marknadsandelar. Konkurrenterna brukar sällan vara sugna på att dela med sig av kakan. Däremot brukar det vara oerhört effektivt för mindre butiker. Att specialanpassa sina produkter efter exempelvis kvinnor mellan 18-25 år med medelinkomster och modeintresse är lättare än att erbjuda ett stort utbud med låga priser. Nischande är ofta en vinnande strategi.

Kombinera med e-postmarknadsföring

Oavsett vilken strategi du använder är marknadsföring vitalt. Låga priser lockar inga kunder utan stimulans. Samma sak gäller för nischade marknader eller unika produkter. Du måste tala med dina kunder

Fördelen med e-postmarknadsföring är att du snabbt och enkelt kan anpassa dina kampanjer i enlighet med din strategi. Och eftersom strategier är övergripande behöver du tolka data genom komplexa analyser. Därefter ska du optimera innehållet och rikta det mot rätt segment. 

Låter det önskvärt men krångligt? Du är inte ensam. Våra tidigare samarbetspartners har stått inför liknande situationer. Det är en utmaning men tillsammans har vi lyckats skapa riktigt starka resultat och delat på framgångarna.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kombinerar din strategi med e-post.

 

 

Leave a Comment